94 37 49 700 | 94 37 49 780 kppd@kppd.pl

Raporty bieżące

W tym miejscu, będziemy zamieszczać raporty jakie Spółka ma obowiązek sporządzać i publikować zgodnie z wymogami informacyjnymi, obowiązującymi spółki publiczne. Wszystkie dokumenty będą przygotowywane w formacie *.pdf. W przypadku problemów z odczytaniem takich plików możesz pobrać program TUTAJ.

20.10.2022 – 29/2022  Wstępne wyniki za trzy kwartały 2022 r.
04.10.2022 –28/2022  Aneks do umowy kredytowej z bankiem BNP Paribas S.A.
26.09.2022 – 27/2022 Umowa ubezpieczenia z TUiR Warta S.A.
02.09.2022 – 26/2022 Spłata kredytu inwestycyjnego w banku PKO BP S.A..
26.08.2022 – 25/2022 Techniczne wydłużenie okresu udostępnienia kredytu w banku BNP Paribas S.A.
21.07.2022 – 24/2022 Wstępne wyniki za I półrocze 2022 r.
24.06.2022 – 23/2022 Potencjalne inwestycje w Spółce.
15.06.2022 – 22/2022 Zakupy surowca w II półroczu 2022 r.
27.05.2022 – 21/2022 Wypłata dywidendy za 2021 r.
27.05.2022 – 20/2022 Treść uchwał podjętych i uchwały niepodjętej na WZA w dn. 27.05.2022 r.
27.05.2022 – 19/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dn. 27.05.2022 r.
24.05.2022 – 18/2022 Informacje w sprawie spornej z ZUS.
18.05.2022 – 17/2022 Korekta projektu uchwały nr 06/2022 ZWZ w dniu 27.05.2022 r.

29.09.2020 – 29/2020 Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA.
25.09.2020 – 28/2020 Dofinansowanie z FGŚP – rozliczenie wniosku.

02.07.2019 – 21/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
12.06.2019 – 20/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
05.06.2019 – 19/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
29.05.2019 – 18/2019 Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
27.05.2019 – 17/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
24.05.2019 – 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 24.05.2019 r.
24.05.2019 – 15/2019 Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2019 r.
26.04.2019 – 14/2019 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2019 r.
26.04.2019 – 13/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2019 r.
19.04.2019 – 12/2019 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 r.
01.04.2019 – 11/2019 Nowy termin publikacji raportu rocznego 2018.
28.03.2019 – 10/2019 Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
27.03.2019 – 9/2019 Aneks do umowy kredytowej z bankiem Pekao SA.
20.03.2019 – 8/2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2018.
20.03.2019 – 7/2019 Zakupy surowca w 2019 r – dodatkowa umowa z RDLP Piła.
11.03.2019 – 6/2019 Zakupy surowca w 2019 r – dodatkowa umowa z RDLP Szczecin.
19.02.2019 – 5/2019 Umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A.
12.02.2019 – 4/2019 Wstępne wyniki za 2018 r.
24.01.2019 – 3/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
02.01.2019 – 2/2019 Zakupy surowca w 2019 r. – dodatkowa umowa z RDLP Szczecinek.
02.01.2019 – 1/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.

28.12.2018 – 25/2018 Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
27.12.2018 – 24/2018 Zakupy surowca w 2019 r. – umowa z RDLP Szczecin.
27.12.2018 – 23/2018 Zakupy surowca w 2019 r. – umowa z RDLP Piła.
20.12.2018 – 22/2018 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
18.12.2018 – 21/2018 Zakupy surowca w 2019 r. – umowa z RDLP Szczecinek.
26.10.2018 – 20/2018 Wstępne wyniki za trzy kwartały 2018 r.
22.10.2018 – 19/2018 Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
31.07.2018 – 18/2018 Ubezpieczenie majątku Spółki.
20.07.2018 – 17/2018 Wstępny wynik finansowy za I półrocze 2018 r.
26.06.2018 – 16/2018 Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
28.05.2018 – 15/2018 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
28.05.2018 – 14/2018 Informacje dot. Rady Nadzorczej
25.05.2018 – 13/2018 Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
25.05.2018 – 12/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2018r.
25.05.2018 – 11/2018 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.
23.04.2018 – 10/2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.
25.05.2018 – 12/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2018r.
23.04.2018 – 9/2018 Ogłoszenie o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2018r.
23.04.2018 – 8/2018 Wybór biegłego rewidenta na lata 2018-2019.
20.04.2018 – 7/2018 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.
05.04.2018 – 6/2018 Aneks do umowy z biegłym rewidentem.
29.03.2018 – 5/2018 Aneksy do umów kredytowych z Pekao SA.
02.03.2018 – 4/2018 Projekt BIOSTRATEG
05.02.2018 – 3/2018 Wstępne wyniki za 2017 r.
19.01.2018 – 2/2018 Terminy raportów okresowych w 2018 r.
17.01.2018 – 1/2018 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

29.12.2017 – 22/2017 Umowy z Lasami Państwowymi na zakup surowca w 2018 r.
15.12.2017 – 21/2017 Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
20.10.2017 – 20/2017 Wstępny wynik finansowy za trzy kwartały 2017 r.
16.10.2017 – 19/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
05.10.2017 – 18/2017 Kredyt inwestycyjny w banku PKO BP SA.
28.09.2017 – 17/2017 Aneksy do umów kredytowych z bankiem BGŻ Paribas SA.
26.09.2017 – EBI 2/2017 Raport dotyczący zakresu stosowania DPSN GPW 2016
26.09.2017 – EBI 1/2017 Powołanie Komitetu Audytu.
20.07.2017 – 16/2017 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
25.05.2017 – 15/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
25.05.2017 – 14/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2017 r.
25.05.2017 – 13/2017 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.
22.05.2017 – 12/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
22.05.2017 – 11/2017 Kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA.
05.05.2017 – 10_2017_Wybór biegłego rewidenta na lata 2017-2018
28.04.2017 – 9/2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.
28.04.2017 – 8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2017 r.
20.04.2017 – 7/2017 Wstępny wynik finansowy za I kwartał 2017 r.
04.04.2017 – 6/2017 Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2017 r.
16.03.2017 – 5/2017 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
08.02.2017 – 4/2017 Wstępny wynik finansowy za 2016 rok.
19.01.2017 – 3/2017 Terminy raportów okresowych w 2017 r.
05.01.2017 – 2/2017 Aneks do umowy kredytowej z bankiem Pekao SA.
02.01.2017 – 1/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
30.12.2016 – 19/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
30.12.2016 – 18/2016 Dostawy surowca w 2017 r. – umowa z RDLP Szczecin
30.12.2016 – 17/2016 Dostawy surowca w 2017 r. – umowa z RDLP Piła
30.12.2016 – 16/2016 Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
30.12.2016 – 15/2016 Dostawy surowca w 2017 r. – umowa z RDLP Szczecinek
26.10.2016 – 14/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
21.10.2016 – 13/2016 Wstępny wynik finansowy za trzy kwartały 2016 r.
30.09.2016 – 12/2016 Zawiadomienie od Menadile Holdings Co. Limited o nabyciu znacznego pakietu akcji.
30.09.2016 – 11/2016 Zawiadomienie od Kronospan Szczecinek sp. z o.o. o zbyciu znacznego pakietu akcji.
28.09.2016 – 10/2016 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
26.09.2016 – 9/2016 Informacja dotycząca biegłego rewidenta.
26.07.2016 – 8/2016 Wstępny wynik finansowy za I półrocze 2016 r.
30.06.2016 – 7/2016 Umowa ubezpieczenia z TUiR WARTA SA.
14.06.2016 – 6/2016 Nietypowe zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy.
24.05.2016 – 5/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 24.05.2016 r.
24.05.2016 – 4/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.
25.04.2016 – 3/2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.
25.04.2016 – 2/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2016 r.
18.01.2016 – 1/2016 Terminy raportów okresowych w 2016 r.
31.12.2015 – 27/2015 Sprzedaż Punktu Sprzedaży w Szczecinku
30.12.2015 – 26/2015 Dostawy surowca w 2016 r. – umowa z RDLP Piła
30.12.2015 – 25/2015 Dostawy surowca w 2016 r. – umowa z RDLP Szczecin
30.12.2015 – 24/2015 Dostawy surowca w 2016 r. – umowa z RDLP Szczecinek
30.12.2015 – 23/2015 Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA
30.12.2015 – 22/2015 Aneksowanie umów z bankiem Pekao S.A.
30.07.2015 – 21/2015 Umowy kredytowe z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
30.06.2015 – 20/2015 Umowa ubezpieczenia z WARTA SA.
24.06.2015 – 19/2015 Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
23.06.2015 – 18/2015 Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. – umowa z RDLP Piła.
18.06.2015 – 17/2015 Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. – umowa z RDLP Szczecin.
18.06.2015 – 16/2015 Zmiana nakładów inwestycyjnych w 2015 r.
10.06.2015 – 15/2015 Funkcje w Radzie Nadzorczej.
03.06.2015 – 14/2015 Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. – umowa z RDLP Szczecinek
01.06.2015 – 13/2015 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
29.05.2015 – 12/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.
29.05.2015 – 11/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 29.05.2015 r.
30.04.2015 – 10/2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.
30.04.2015 – 9/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.05.2015 r.
29.04.2015 – 8/2015 Wybór biegłego rewidenta na lata 2015-2016.
08.04.2015 – 7/2015 Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
31.03.2015 – 6/2015 Aneksowanie umów z bankiem Pekao SA.
06.02.2015 – 5/2015 Kredyty inwestycyjne w banku BGŻ SA.
19.01.2015 – 4/2015 Terminy raportów okresowych w 2015 r.
15.01.2015 – 3/2015 Zawarcie umowy na linię do manipulacji i sortowania surowca w ZPD Kalisz Pom.
14.01.2015 – 2/2015 Dostawy surowca w I połowie 2015 r. – umowa z RDLP Szczecin
02.01.2015 – 1/2015 Aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
31.12.2014 – 20/2014 Dostawy surowca w I połowie 2015 r. – umowy z RDLP Szczecinek i RDLP Piła.
17.12.2014 – 19/2014 Dostawy surowca w 2015 r. – umowy z RDLP Piła i RDLP Szczecin.
15.12.2014 – 18/2014 Dostawy surowca w 2015 r. – umowa z RDLP Szczecinek.
29.09.2014 – 17/2014 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.
18.09.2014 – 16/2014 Kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA.
20.08.2014 – 15/2014 Wykreślenie Oddziału KPPD-Szczecinek SA Skład Fabryczny nr 1 w Szczecinku z KRS.
01.08.2014 – 14/2014 Likwidacja Oddziału KPPD-Szczecinek S.A. Skład Fabyczny nr 1 w Szczecinku
07.07.2014 – 13/2014 Umowa ubezpieczenia z WARTA SA.
02.07.2014 – 12/2014 Dostawy surowca w II półroczu 2014 r. – umowa z RDLP Szczecin
27.06.2014 – 11/2014 Dostawy surowca w II półroczu 2014 r.
18.06.2014 – 10/2014 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z bankami Pekao SA i PKO BP SA.
02.06.2014 – 9/2014 Odbiór techniczny nowego tartaku w ZPD Kalisz Pom.
30.04.2014 – 8/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dn. 30.05.2014 r.
30.05.2014 – 7/2014 Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.
30.04.2014 – 6/2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.
30.04.2014 – 5/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30.05.2014 r.
29.04.2014 – 4/2014 Zawiadomienia prokurenta Spółki o transakcjach nabycia i zbycia akcji KPPD-Szczecinek SA.
23.04.2014 – 3/2014 Rozpoczęcie procedury likwidacji oddziału KPPD-Szczecinek S.A. Skład Fabryczny w Szczecinku.
28.03.2014 – 2/2014 Podpisanie aneksów do umów z bankiem Pekao SA.
15.01.2014 – 1/2014 Terminy raportów okresowych w 2014 r.
23.12.2013 – 25/2013 Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
20.12.2013 – 24/2013 Spłata kredytu w PKO BP.
17.12.2013 – 23/2013 Dostawy surowca w 2014 r. – umowa z RDLP Szczecinek.
16.12.2013 – 22/2013 Dostawy surowca w 2014 r. – umowy z RDLP Szczecin i Piła.
23.09.2013 – 21/2013 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.
01.07.2013 – 20/2013 Umowa ubezpieczenia z PZU SA.
28.06.2013 – 19/2013 Inwestycja w Kaliszu Pomorskim.
21.06.2013 – 18/2013 Zawiadomienie TLH Verwaltungs – u.Beteiligungs Ges.m.b.H o nabyciu znacznego pakietu akcji.
21.06.2013 – 16/2013 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.
21.06.2013 – 17/2013 Zawiadomienie TLH Polska Sp. z o.o. o zbyciu znacznego pakietu akcji.
20.06.2013 – 15/2013 Dostawy surowca w II półroczu 2013 r.
24.05.2013 – 14/2013 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję.
24.05.2013 – 13/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dn. 24.05.2013 r.
24.05.2013 – 12/2013 Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r.
16.04.2013 – 11/2013 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r.
26.04.2013 – 10/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2013 r.
16.04.2013 – 9/2013 Umowa e-financing z Pekao SA.
16.04.2013 – 8/2013 Wybór biegłego rewidenta na lata 2013-2014.
02.04.2013 – 7/2013 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA
27.03.2013 – 6/2013 Zawiadomienia prokurenta Spółki o transakcjach nabycia i zbycia akcji KPPD-Szczecinek SA.
27.03.2013 – 5/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
11.02.2013 – 4/2013 Umowy zakupu surowca na I półrocze 2013 r.
18.01.2013 – 3/2013 Terminy raportów okresowych w 2013 r.
14.01.2013 – 2/2013 Dostawy surowca w 2013 r. – umowa z RDLP Piła.
08.01.2013 – 1/2013 Dostawy surowca w 2013 r. – umowa z RDLP Szczecin.
28.12.2012 – 38/2012 Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA
28.12.2012 – 37/2012 Dostawy surowca w 2013 r. – umowa z RDLP Szczecinek
11.12.2012 – 36/2012 Inwestycja w Kaliszu Pom. – umowa na wykonanie układu sterowania maszynami.
07.12.2012 – 35/2012 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
13.11.2012 – 34/2012 Porozumienie z firmą Scantec Industrieanlagen GmbH.
24.09.2012 – 33/2012 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.
23.07.2012 – 32/2012 Dostawy surowca w II połowie 2012 r. – umowy z RDLP Piła.
18.07.2012 – 31/2012 Umowa ubezpieczenia z STU Ergo Hestia SA.
11.07.2012 – 30/2012 Dostawy surowca w II połowie 2012 r. – umowy z RDLP Szczecin.
10.07.2012 – 29/2012 Dostawy surowca w II połowie 2012 r. – umowa z RDLP Szczecinek.
03.07.2012 – 28/2012 Aneks do umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA.
14.06.2012 – 27/2012 Dostawy surowca w II połowie 2012 r. – umowa z RDLP Szczecinek.
13.06.2012 – 26/2012 Wykreślenie ZBM Madrew z KRS.
12.06.2012 – 25/2012 Funkcje w Radzie Nadzorczej.
04.06.2012 – 24/2012 Likwidacja ZBM Madrew w Szczecinku.
31.05.2012 – 23/2012 Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
31.05.2012 – 22/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dn. 31.05.2012 r.
31.05.2012 – 21/2012 Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 31.05.2012 r.
31.05.2012 – 20/2012 Aneks do umowy o kredyt obrotowy z bankiem BGŻ.
29.05.2012 – 19/2012 Pożar w ZPD Świerczyna.
10.05.2012 – 18/2012 Zmiana treści projektu uchwały nr 02/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. w związku zezmianą porządku obrad.
08.05.2012 – 16/2012 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. na wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
08.05.2012 – 17/2012 Wybór biegłego rewidenta.
27.04.2012 – 15/2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r.
27.04.2012 – 14/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r.
26.04.2012 – 13/2012 Zmiana zabezpieczeń do umowy o kredyt inwestycyjny z bankiem Pekao SA.
25.04.2012 – 12/2012 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
10.04.2012 – 11/2012 Inwestycja w Kaliszu Pom. – umowa na montaż sortowni.
03.04.2012 – 10/2012 Zawiadomienia od TLH Austria i od TLH Polska o nabyciu akcji.
30.03.2012 – 9/2012 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
28.03.2012 – 8/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
26.03.2012 – 7/2012 Sprzedaż ZBM MADREW w Szczecinku.
03.02.2012 – 6/2012 Odpowiedź KPPD na roszczenia Scantec Industrieanlagen GmbH.
20.12.2012 – 5/2012 Umowa o kredyt obrotowy z bankiem BGŻ SA.
18.01.2012 – 4/2012 Terminy raportów okresowych w 2012 r.
18.01.2012 – 3/2012 Dostawy surowca w I połowie 2012 r. – umowa z RDLP Piła.
12.01.2012 – 2/2012 Inwestycja w Kaliszu Pomorskim – umowa na wykonanie linii tartacznej.
12.01.2012 – 1/2012 Dostawy surowca w I połowie 2012 r. – umowa z RDLP Szczecin.
27.12.2011 – 37/2011 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
20.12.2011 – 36/2011 Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
05.12.2011 – 35/2011 Roszczenia firmy Scantec Industrieanlagen GmbH.
24.11.2011 – 34/2011 Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA
22.11.2011 – 33/2011 Dostawy surowca w I połowie 2012 r. – umowa z RDLP Szczecinek .
14.11.2011 – 32/2011 Informacja dotycząca inwestycji w Kaliszu Pomorskim.
12.09.2011 – 31/2011 Zmiana banku kredytującego
07.09.2011 – 30/2011 Wypowiedzenie umowy z firmą Scantec
29.07.2011 – 29/2011 Zawiadomienie TLH o nabyciu akcji KPPD
22.07.2011 – 28/2011 Zawiadomienie TLH o nabyciu akcji KPPD
19.07.2011 – 27/2011 Informacja prokurenta o dokonaniu transakcji akcjami Spółki.
12.07.2011 – 26/2011 Umowa ubezpieczenia z PTU SA.
27.06.2011 – 25/2011 Odnowienie kredytu z bankiem PKO BP SA.
21.06.2011 – 24/2011 Dostawy surowca w II półroczu 2011 r. – zakończenie zawierania umów.
14.06.2011 – 23/2011 Dostawy surowca w II półroczu 2011 r.
31.05.2011 – 22/2011 Wybór biegłego rewidenta.
31.05.2011 – 21/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dn. 31.05.2011 r.
31.05.2011 – 20/2011 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r.
13.05.2011 – 19/2011 Dostawy surowca w II półroczu 2011 r.
06.05.2011 – 18/2011 Informacja od spółek Kalina Sp. z o.o. I Drzewiarze Sp. k. oraz Kalina Sp. z o.o. Wspólnicy Sp. k.
05.05.2011 – 17/2011 Zawiadomienie od Drembo Sp. z o.o.
04.05.2011 – 16/2011 Ubezpieczenie majątku Spółki.
29.04.2011 – 15/2011 Sprzedaż nieruchomości w Szczecinku.
29.04.2011 – 14/2011 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r.
29.04.2011 – 13/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r.
13.04.2011 – 12/2011 Zakup nieruchomości w Kaliszu Pomorskim.
11.04.2011 – 11/2011 Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
30.03.2011 – 10/2011 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
29.03.2011 – 9/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
17.03.2011 – 8/2011 Rozpoczęcie budowy nowego tartaku w Kaliszu Pomorskim.
17.02.2011 – 7/2011 Wyrok sądu apelacyjnego w sprawie z powództwa Jupiter NFI SA.
31.01.2011 – 6/2011 Aneks do umowy na zakup urządzeń do tartaku w Kaliszu Pom.
21.01.2011 – 5/2011 Terminy raportów okresowych w 2011 r.
19.01.2011 – 4/2011 Dostawy surowca w I połowie 2011 r. – umowy z RDLP Piła.
18.01.2011 – 3/2011 Inwestycja w Kaliszu Pom. – umowy kredytowe z bankiem PKO BP SA zabezpieczone hipotekami.
18.01.2011 – 2/2011 Realizacja inwestycji w Kaliszu Pomorskim.
03.01.2011 – 1/2011 Dostawy surowca w I połowie 2011 r. – umowy z RDLP Szczecin.
22.12.2010 – 24/2010 Przedłużenie gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
21.12.2010 – 23/2010 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA.
15.12.2010 – 22/2010 K Korekta raportu bieżącego nr 22/2010.
14.12.2010 – 22/2010 Dostawy surowca w I połowie 2010 r. – umowa z RDLP Szczecinek.
23.11.2010 – 21/2010 Dostawy surowca w I półroczu 2011 r. – umowy z RDLP Szczecinek.
01.10.2010 – 20/2010 Aneks do umowy kredytowej z BZWBK SA.
20.09.2010 – 19/2010 Tekst jednolity Statutu Spółki.
27.08.2010 – 18/2010 Inwestycja w Kaliszu Pomorskim – pozwolenie na budowę.
16.07.2010 – 17/2010 Dostawy surowca w II połowie 2010 r. – umowa z RDLP Piła
28.06.2010 – 16/2010Informacja dotycząca kredytu w banku PKO BP S.A.
16.06.2010 – 15/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dn. 15.06.2010 r.
16.06.2010 – 14/2010 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r.
04.06.2010 – 13/2010 Wycena kontraktów terminowych.
28.05.2010 – 12/2010 Wybór biegłego rewidenta.
20.05.2010 – 11/2010 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r
20.05.2010 – 10/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r.
12.05.2010 – 9/2010 Dostawy surowca w II połowie 2010 r. – umowa z RDLP Szczecinek
22.04.2010 – 8/2010 Zmiana adresu Spółki
16.04.2010 – 7/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
09.04.2010 – 6/2010 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego 2009.
02.04.2010 – 5/2010 Korekta raportu za IV kwartał 2009 r.
01.04.2010 – 4/2010 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA
16.03.2010 – 3/2010 Postanowienie Sądu Najwyższego o przyjęciu skargi kasacyjnej.
12.01.2010 – 2/2010 Terminy raportów okresowych w 2010 r.
04.01.2010 – 1/2010 Gwarancja bankowa Pekao SA zabezpieczona hipotekami.
21.12.2009 – 49/2009 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA.
21.12.2009 – 48/2009 Dostawy surowca w I połowie 2010 r. – umowa z RDLP Piła.
07.12.2009 – 47/2009 Dostawy surowca w I połowie 2010 r. – umowa z RDLP Szczecin.
04.12.2009 – 46/2009 Dostawy surowca w I połowie 2010 r. – umowa z RDLP Szczecinek.
04.11.2009 – 45/2009 Nowa siedziba biura Spółki.
27.10.2009 – 44/2009 Rozliczenie transakcji forward z 2008 r.
01.10.2009 – 43/2009 Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK SA.
01.10.2009 – 42/2009. Tekst jednolity Statutu Spółki.
22.09.2009 – 41/2009 Ustanowienie zabezpieczenia do kredytu inwestycyjnego w Pekao SA.
02.09.2009 – 40/2009 Inwestycja w Kaliszu Pomorskim.
25.08.2009 – 39/2009 Informacja dotycząca biegłego rewidenta.
18.08.2009 – 38/2009 Zmiana zabezpieczenia do gwarancji na rzecz RDLP Szczecinek.
10.08.2009 – 37/2009 Zakupy surowca w II półroczu 2009 r.
17.07.2009 – 36/2009 Wpływ kontraktów terminowych na wynik w I półroczu 2009 r.
02.07.2009 – 35/2009 Funkcje w Radzie Nadzorczej.
23.06.2009 – 34/2009 Informacja dotycząca kredytu w banku PKO BP SA.
10.06.2009 – 33/2009 ZWZA w dn. 10.06.2009 r. -zmiany w Radzie Nadzorczej, życiorysy.
10.06.2009 – 32/2009 ZWZA w dn. 10.06.2009 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.
10.06.2009 – 31/2009 ZWZA w dn. 10.06.2009 r. – podjęte uchwały.
10.06.2009 – 30/2009 Skarga kasacyjna w sprawie z powództwa Jupiter NFI SA.
04.06.2009 – 29/2009 KPPD wraca do notowań ciągłych.
02.06.2009 – 28/2009 Wybór biegłego rewidenta.
27.05.2009 – 27/2009 ZWZA w dn. 10.06.2009 r. – projekty uchwał.
19.05.2009 – 26/2009 ZWZA w dn.10.06.2009 r. – zwołanie i porządek obrad.
20.04.2009 – 25/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.
20.04.2009 – 24/2009 Transakcja pakietowa na akcjach KPPD.
17.04.2009 – 23/2009. Poprawka do pisma Prezesa w SA-R 2008.
09.04.2009 – 22/2009 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego 2008.
09.04.2009 – 21/2009 Aneks do kredytu inwestycyjnego z Pekao SA.
03.04.2009 – 20/2009 Zmiana formuły wyceny instrumentów finansowych.
01.04.2009 – 19/2009 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
27.03.2009 – 18/2009 Umowy dostaw surowca drzewnego z RDLP Piła i Szczecinek.
26.03.2009 – 17/2009 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Jupiter NFI SA.
20.03.2009 – 16/2009 Wstrzymanie produkcji w ZBM Madrew
17.03.2009 – 15/2009 Zawiadomienie TLH o nabyciu akcji KPPD
13.03.2009 – 14/2009 Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
03.03.2009 – 13/2009 Akcje KPPD w Strefie Niższej Płynności
16.02.2009 – 12/2009 Apelacja Jupiter NFI SA
23.01.2009 – 11/2009 Umowa z RDLP Szczecinek o wartości 4.990 tys. zł.
22.01.2009 – 10/2009 Terminy raportów okresowych w 2009 r.
22.01.2009 – 9/2009 Przedłużenie gwarancji bankowej na rzecz RDLP Szczecin.
16.01.2009 – 8/2009 Umowa zakupu surowca z RDLP Szczecin w 2009 r.
12.01.2009 – 7/2009 Przedłużenie umów gwarancji z bankiem Pekao SA.
09.01.2009 – 6/2009 Informacja o niestosowaniu zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
07.01.2008 – 5/2009 Umowa zakupu surowca z RDLP Piła w 2009 r.
02.01.2009 – 4/2009 Wpływ instrumentów finansowych na wynik Spółki.
02.01.2009 – 3/2009 Udzielenie prokury.
02.01.2009 – 1/2009 Umowa zakupu surowca z RDLP Szczecinek na 2009 r.
02.01.2009 – 2/2009 Wyrok sądu w sprawie z powództwa Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
16.12.2008 – 61/2008 powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
28.11.2008 – 60/2008 Korekta prognozy na 2008 r.
25.11.2008 – 59/2008 Raport biegłego rewidenta do SA-P 2008.
22.10.2008 – 58/2008 Tekst jednolity Statutu Spółki.
22.10.2008 – 57/2008 Rezygnacja Wiceprezesa Spółki.
10.10.2008 – 56/2008 Aneks do umowy sprzedaży drewna z RDLP w Pile.
07.10.2008 – 55/2008 Aneks do umowy sprzedaży drewna z RDLP w Szczecinie
02.10.2008 – 54/2008 Aneks do umowy sprzedaży drewna z RDLP w Szczecinku.
01.10.2008 – 53/2008 Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZA.
01.10.2008 – 52/2008 Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności.
03.09.2008 – 51/2880 Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK SA
27.08.2008 – 50/2008 NWZA w dn.27.08.2008 r.- wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.
27.08.2008 – 49/2008 NWZA w dn.27.08.2008 r.- zmiany w Radzie Nadzorczej – życiorysy
27.08.2008 – 48/2008 NWZA w dn.27.08.2008 r.-podjęte uchwały, sprzeciw do uchwały
13.08.2008 – 47/2008 Projekty uchwał na WZA w dn. 27.08.2008 r.
07.08.2008 – 46/2008 Korekta prognozy na 2008 r.
01.08.2008 – 45/2008 Renegocjacja cen na surowiec drzewny z RDLP Szczecin
29.07.2008 – 44/2008 Umowa kredytu inwestycyjnego z Pekao SA.
25.07.2008 – 43/2008 Zawarcie umowy na zakup linii do przerobu drewna tartacznego
16.07.2008 – 42/2008 Wniesienie przez Kronospan powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał WZA.
15.07.2008 – 41/2008 Renegocjacja cen na surowiec drzewny.
14.07.2008 – 40/2008 Zwołanie i porządek obrad NWZA w dn. 27.08.2008 r.
14.07.2008 – 39/2008 Protest przemysłu drzewnego.
02.07.2008 – 38/2008 Wniosek o zwołanie NWZA.
26.06.2008 – 37/2008 Umowa kredytowa z bankiem PKO BP SA
03.06.2008 – 36/2008 Wypłata dywidendy za 2007 r.
03.06.2008 – 35/2008 WZA w dn.03.06.2008 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
03.06.2008 – 34/2008 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
03.06.2008 – 33/2008 WZA w dn.03.06.2008 r. – podjęte uchwały, sprzeciwy do uchwał, zmiany w porzadku obra
03.06.2008 – 32/2008 Zmiany w Radzie Nadzorczej – życiorys
03.06.2008 – 31/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
02.06.2008 – 30/2008 Zmiana cen na surowiec drzewny
27.05.2008 – 29/2008 Umorzenie postępowania sądowego w sprawie z powództwa Drembo przeciwko Kronospan i KPPD.
27.05.2008 – 28/2008 Wybór biegłego rewidenta
20.05.2008 – 27/2008 Informacja dotycząca prezesa KPPD
20.05.2008 – 26/2008 Projekty uchwał na walne zgromadzenie w dn. 03.06.2008 r.
20.05.2008 – 25/2008 Dywidenda za 2007 r. – proponowane terminy
19.05.2008 – 24/2008 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie Octava NFI SA vs. Drembo Sp. z o.o.
13.05.2008 – 23/2008 Wycofanie pozwu przez Drembo Sp. z o.o.
09.05.2008 – 22/2008 Zwołanie i porządek obrad ZWZ w dn. 03.06.2008 r.
29.04.2008 – 21/2008 Nabycie znacznego pakietu akcji przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
25.04.2008 – 20/2008 Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2008 r.
11.04.2008 – 19/2008 Wpis sądowy do rejestru zastawów
11.04.2008 – 18/2008 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2007 r.
07.04.2008 – 17/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
27.03.2008 – 16/2008 Zawiadomienie Drembo Sp. z o.o. o zbyciu pakietu akcji
27.03.2008 – 15/2008 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA
21.03.2008 – 14/2008 Otrzymanie z sądu pozwu Drembo przeciwko Kronospan i KPPD
10.03.2008 – 13/2008 Ład korporacyjny – raport za 2007 rok
06.03.2008 – 12/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego 2007
29.02.2008 – 11/2008 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej Drembo
05.02.2008 – 10/2008 Wpis sądowy do rejestru zastawów
22.01.2008 – 9/2008 Gwarancja bankowa ZBM Madrew
22.01.2008 – 8/2008 Ustanowienie zastawu rejestrowego
17.01.2008 – 7/2008 Informacja członka Rady Nadzorczej o dokonaniu transakcji w roku 2007.
15.01.2008 – 6/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
15.01.2008 – 5/2008 Terminy raportów okresowych w 2008 r.
09.01.2008 – 4/2008 Drembo zwiększa udział w KPPD
08.01.2008 – 3/2008 Trzecia umowa gwarancji bankowej z Pekao SA
07.01.2008 – 2/2008 Druga umowa gwarancji bankowej z Pekao SA
03.01.2008 – 1/2008 Dostawy surowca w 2008 r. – umowa z RDLP w Pile

ul. Waryńskiego 2
78-400 Szczecinek

NIP: 673-000-62-31
KRS: 0000059703

KPPD Szczecinek SA to jeden z największych producentów tarcicy w Polsce.

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie WIĘCEJ INFORMACJI

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę