PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG III

                                                

26 lutego 2018 roku podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu pt.: „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum, w skład którego wchodzi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Koszalińska oraz Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Celem projektu jest systemowe spojrzenie na proces przetwórstwa drewna, od momentu pozyskania poprzez procesy towarzyszące jego przetwarzaniu, czynniki wpływające na właściwości gotowego wyrobu oraz efektywne wykorzystanie powstających materiałów towarzyszących.

Projekt zwraca szczególną uwagę na racjonalne wykorzystanie materiału towarzyszącego (ubocznego), powstającego podczas procesów pierwiastkowego przerobu drewna i wykorzystanie tej postaci materiału drzewnego jako surowca wyjściowego do wytwarzania nowych rodzajów tworzyw drzewnych.

 

Treated softwood timber

We have five autoclaves for pressure treatment of timber. Pressure treatment is made in modern autoclaves with chromium free agents Wolmanit CX-10. We treat timber accoring to III and IV class of resistance to weathering, fungi and moulds according to German Standard DIN 68 800.

We do dipping treatment of timber using agent Wolmanit CX-H200. We protect timber against blue stain dipping it in agent Wolsin FL 35/45.

We offer also serivce of colouring the timber and goods for the colour bronze.

Read more ...

Dried softwood timber

Dried timber we offer in variants below:

- over dried timber – with humidity of 24-26 %

- air dry timber – with humidity of 18 +/- 2%

- dry timber – with humidity of 10 +/- 2%

Read more ...

Edged softwood sawn timber

Sawn timber we offer as:

- fresh or dried material,

- rough or planed material,

- white or treated (we offer also service of colouring the timber for the colour bronze)

Spruce and larch timber is available after prior arrangements.

Więcej

Planed softwood timber

The high grade of planed products is obtained by multi-head planers of Weinig company. We offer 4-sides planed timber according to arranged patterns, with phased or rounded edges as option. Timber can be smoothly planed or profiled on customs.

Read more ...