Informacje podstawowe

GPW

Nasza firma - KPPD-Szczecinek S.A. jest firmą działającą na rynku drzewnym, tartacznym i ogrodowym. W skład KPPD-Szczecinek S.A. wchodzi 14 oddziałów rozmieszczonych we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, z tego:

  1.  9 zakładów iglastych: w Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Kaliszu Pomorskim, Krosinie, Łubowie, Manowie, Sławoborzu, Świdwinie i Świerczynie,
  2.  2 zakłady liściaste: w Kołaczu, Wierzchowie,
  3. zakład produkujący płyty bukowe i dębowe klejone w Białogardzie,
  4.  skład fabryczny w Koszalinie,
  5.  Siedziba przedsiębiorstwa i Biuro Spółki znajdują się w Szczecinku.
  6. Spółka posiada także Ośrodek Wczasowo - Kolonijny w Dźwirzynie oraz Skład Handlowo-Techniczny w Szczecinku.
  7. Strukturą organizacyjną przedsiębiorstwo przypomina holding. Jednostki mają dużą samodzielność w zakresie ustalania wielkości i profilu produkcji oraz sprzedaży, poziomu cen i obsługi klienta. Wszystkie oddziały są jednostkami samobilansującymi i działają na zasadzie samofinansowania i samodzielności.
  8. Biuro Spółki prowadzi nadzór nad poszczególnymi jednostkami oraz koordynuje ich działania. Zajmuje się także kompleksową obsługą klientów zagranicznych oraz dużych odbiorców krajowych. W Biurze Spółki skoncentrowane są działania: marketingowe, public relations, informatyczne, finansowe, prawne, inwestycyjne, technologiczne i ochrony środowiska.

Strategia i plany na przyszłość - Zjawiska z makrootoczenia Spółki będą mieć podstawowe znaczenie dla uzyskiwanych wyników w przyszłości, głównie ogólny stan gospodarki Polski i krajów strefy Euro, przekładające się bezpośrednio na koniunkturę na produkty Spółki. 

Działalność Spółki, jak i i nnych firm z branży drzewnej uzależniona jest w głównej mierze od cen surowca ustalanych przez monopolistę oraz kursu Euro.

Ze względu na wrażliwość efektywności sprzedaży na wahania kursów walut, Spółka będzie elastycznie reagować na zmiany relacji kursowych i popytu na głównych rynkach przez nią obsługiwanych, poprzez zwiększanie lub obniżanie eksportu.

W zakresie rozwoju nadal będzie realizowana strategia zmiany struktury produkcji poprzez odchodzenie od prostej produkcji tartacznej na rzecz uruchamiania nowych produktów i zwiększania uszlachetniania tarcicy oraz związanymi z tymi procesami specjalizacji oddziałów.

Przy spełnieniu odpowiednich warunków Spółka będzie dążyła w kolejnych latach - począwszy od 2007 roku - do zmodernizowania technologii tartacznej w zakładach iglastych i liściastych oraz zwiększenia produkcji płyt klejonych liściastych.