Tarcica iglasta impregnowana

Posiadamy pięć autoklawów do ciśnieniowego impregnowania tarcicy sosnowej. Ciśnieniowa impregnacja jest prowadzona w nowoczesnych autoklawach bezchromowym środkiem Wolmanit CX-10. Impregnujemy tarcicę według trzeciej i czwartej klasy odporności na działanie czynników atmosferycznych, grzybów i pleśni wg normy niemieckiej DIN 68 800. Impregnujemy również systemem zanurzeniowym stosując środek Wolmanit CX-H200. Zabezpieczamy tarcicę przed sinizną kąpiąc ją w środku Wolsin FL 35/45.

Oferujemy również usługę dobarwiania tarcicy i wyrobów na kolor brązowy.

Tarcicę struganą oferujemy w zakładach: ZDP Czaplinek, ZPD Kalisz Pom., ZPD Manowo, ZPD Sławoborze, ZPD Świerczyna

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG III

                                                

26 lutego 2018 roku podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu pt.: „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum, w skład którego wchodzi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Koszalińska oraz Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Celem projektu jest systemowe spojrzenie na proces przetwórstwa drewna, od momentu pozyskania poprzez procesy towarzyszące jego przetwarzaniu, czynniki wpływające na właściwości gotowego wyrobu oraz efektywne wykorzystanie powstających materiałów towarzyszących.

Projekt zwraca szczególną uwagę na racjonalne wykorzystanie materiału towarzyszącego (ubocznego), powstającego podczas procesów pierwiastkowego przerobu drewna i wykorzystanie tej postaci materiału drzewnego jako surowca wyjściowego do wytwarzania nowych rodzajów tworzyw drzewnych.

 

Tarcica iglasta impregnowana

Posiadamy pięć autoklawów do ciśnieniowego impregnowania tarcicy. Ciśnieniowa impregnacja jest prowadzona w nowoczesnych autoklawach bezchromowym środkiem Wolmanit CX-10. Impregnujemy tarcicę według trzeciej i czwartej klasy odporności na działanie czynników atmosferycznych, grzybów i pleśni wg normy niemieckiej DIN 68 800. Impregnujemy również systemem zanurzeniowym stosując środek Wolmanit CX-H200. Zabezpieczamy tarcicę przed sinizną kąpiąc ją w środku Wolsin FL 35/45. 

Oferujemy również usługę dobarwiania tarcicy i wyrobów na kolor brązowy.

 Tarcicę struganą oferujemy w zakładach: ZDP Czaplinek, ZPD Kalisz Pom., ZPD Manowo, ZPD Sławoborze, ZPD Świerczyna

Tarcica iglasta suszona

Tarcicę suszoną oferujemy w następujących wariantach

  • - tarcica podsuszana - o wilgotności 24-26 %
  • - tarcica powietrznosucha - o wilgotności 18 +/- 2%
  • - tarcica sucha - o wilgotności 10 +/- 2%    

Tarcicę struganą oferujemy w zakładach: ZDP Czaplinek, ZPD Drawsko Pom., ZPD Kalisz Pom., ZPD Krosino, ZPD Łubowo, ZPD Manowo, ZPD Sławoborze, ZPD Świdwin, ZPD Świerczyna.

Tarcica iglasta obrzynana

Tarcicę oferujemy jako materiał:

  • - świeży lub suszony,
  • - szorstki lub strugany
  • - biały lub impregnowany (oferujemy również dobarwianie tarcicy na kolor brązowy).

 Tarcicę świerkową i modrzewiową oferujemy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy.

Więcej

Tarcica iglasta strugana

Na bazie posiadanych strugarek firmy Weinig oferujemy wysoką jakość strugania tarcicy. Proponujemy tarcicę struganą czterostronnie wg uzgodnionych wzorów, może mieć również zfazowane krawędzie na okrągło lub pod kątem. Tarcica może być gładko strugana lub profilowana według życzeń klienta.

Czytaj więcej...