Płyty liściaste

Produkujemy je z elementów litych, jak tez łączonych na długość. Mają one większą stabilność na zmienne warunki wilgotnościowe od litej deski, jak też większy zakres wymiarów.

   PŁYTA KLEJONA Z DREWNA LIŚCIASTEGO                                                          

 JAKOŚĆ:

Jakość strony A: lamele o równomiernym zabarwieniu, bez technicznych wad drewna jak sęki, pęknięcia, przebarwienia oraz bez wad produkcyjno-technicznych jak otwarte złącza, zakitowania na powierzchni i krawędzi, wad szlifowania;

Jakość strony B: dopuszczalna jasna fałszywa twardziel bez ograniczeń, pojedyncze zdrowe, mocno zrośnięte sęki do średnicy max 5 mm(1 sęk na 1m).

Produkujemy płytę w dwóch klasach jakości: A/B i B/B.

WYMIARY:

Grubość

w mm

Szerokość

w mm

Długość

w mm

18-19, 27, 40

do 1200

do 4200 mm

OBRÓBKA: 

Stosowany klej : Kleibit 303 (grupa D-3). Na zamówienie – z dodatkiem utwardzacza (grupa D-4).

Wykończenie:

-       szlifowanie papierem o granulacji 40 i 80, na życzenie klienta również 100 i 120.

-       krawędzie wzdłużne: mogą być ostrokrawężne lub zaoblone .

Wybarwienie:

-       naturalne, lekko parzone (buk) lub olejowane.

ZASTOSOWANIE:

- grubość 18 mm – fronty meblowe, półki, podstopnice,

- grubość 27 mm – blaty kuchenne, parapety,

- grubość 40 mm – stopnie schodowe, blaty robocze.

UWAGI:

– opinia Państwowego Zakładu Higieny dopuszczająca stosowanie płyt w przemyśle spożywczym.

Płyty klejone z drewna liściastego oferujemy w następujących odmianach:

  BLATY ROBOCZE, PARAPETY, PÓŁKI                                                                        

OPIS: Wszystkie wyroby prezentowane w niniejszej ofercie wykonane są z klejonego drewna litego.

JAKOŚĆ: w zależności od drewna użytego do produkcji, oferujemy następujące klasy jakości: A/B, B/B, B/C i C/C.

OBRÓBKA:

Stosowany klej : Kleibit 303 (grupa D-3). Na zamówienie – z dodatkiem utwardzacza (grupa D-4).

Wykończenie:

-       szlifowanie papierem o granulacji 40, 80, 100 i 120.

-       krawędzie wzdłużne: mogą być ostrokrawężne lub zaoblone .

Wybarwienie:

-       naturalne, lekko parzone (buk) lub olejowane.

-       do barwienia stosowane są specjalne środki, które posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z artykułami spożywczymi.

KOMPLETACJA I PAKOWANIE:

Wszystkie oferowane w wydaniu standardowym produkty dostępne są w każdej chwili w ilościach całopaletowych lub posztucznych.

Towar przed wysyłką podlega konfekcjonowaniu wg zamówienia klienta.

Sortymenty kompletowane są na jednorazowych paletach specjalnie do tego celu przygotowanych, które przed wysyłką podlegają bindowaniu taśmą i zabezpieczeniu streach-folią.

WYMIARY:

Rodzaj drewna

Grubość

w mm

Szerokość

w mm

Długość

w mm

BLATY ROBOCZE

Buk

27, 40

600

2500, 3000

Buka parzony

27, 40

600

2500, 3000

Buk olejowany

27, 40

600

2500, 3000

Dąb

27, 40

600

2200, 2300, 2400, 2500

Dąb olejowany

27, 40

600

2500, 3000

Sosna

20 - 40

200 - 1000

do 3000

PARAPETY OKIENNE

Buk

27

250, 300

1300, 1600, 2200

Buka parzony

27

250, 300

1300, 1600, 2200

Dąb

27

250, 300

1300, 1600, 2200

Sosna

25, 30, 35

300

do 6000

PÓŁKI

Buk

18-19, 27

200, 250, 300, 400

800, 1200, 2000

Buka parzony

18-19, 27

200, 250, 300, 400

800, 1200, 2000

Dąb

18-19, 27

200, 250, 300, 400

800, 1200, 2000

Sosna

18, 28

200, 250, 300, 400

800, 1200, 2000

* olej - Produkt wykończony specjalnym środkiem konserwująco – barwiącym z atestem PZH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z artykułami spożywczymi.

 

 STOPNIE SCHODOWE, PODSTOPNIE, POLICZKI, PROGI DRZWIOWE                        

Wszystkie wyroby prezentowane w niniejszej ofercie wykonane są z klejonego drewna litego.

Stopnie schodowe i podstopnice

- w zależności od drewna użytego do produkcji, oferujemy następujące klasy jakości: A/B, B/B, B/C i C/C.

Wykonane mogą być zarówno z lameli łączonych na mikrowczepy lub lameli przechodzących w zależności od życzenia klienta.

Stopnie i podstopnice bukowe łączone na mikrowczepy oferujemy w wybarwieniu naturalnym lub parzone (dot. buka).

Policzki

- jest to część nośna konstrukcji schodów. Ich wybarwienie i rodzaj drewna dostosowane są do pozostałych elementów. Oferowane przez nas w standardzie policzki są wymiarowo uniwersalne i mogą być dopasowane przez wykonawcę schodów do indywidualnych potrzeb klienta. Ze względu na duże gabaryty wykonane są tylko w wersji lameli łączonych na mikrowczepy.

Progi drzwiowe

- proponujemy standardowe wymiary w buku, dębie i sośnie.

Możliwe jest wykonanie z lameli „łączonych” lub „przechodzących”. W standardzie oferujemy progi łączone na mikrowczepy.

OBRÓBKA: 

Stosowany klej : Kleibit 303 (grupa D-3). Na zamówienie – z dodatkiem utwardzacza (grupa D-4).

Wykończenie:

-       szlifowanie papierem o granulacji 40, 80, 100 i 120.

-       krawędzie wzdłużne: mogą być ostrokrawężne lub zaoblone .

Wybarwienie:

-       naturalne, lekko parzone (buk) lub olejowane.

WYMIARY: 

Rodzaj drewna

Grubość

w mm

Szerokość

w mm

Długość

w mm

STOPNIE SCHODOWE

Buk

40

300

1000, 1200, 2500

Dąb

40

300

1000, 1200, 2500

Sosna

40

300

1000, 1200, 2500

PODSTOPNICE

Buk

18

200

1000, 1200, 2500

Dąb

18

200

1000, 1200, 2500

Sosna

18

200

1000, 1200, 2500

POLICZKI

Buk

40

300

2700

Dąb

40

300

2700

Sosna

40

300

2700

PROGI DRZWIOWE

Buk

27

100

1000

Dąb

27

100

1000

Sosna

27

100

1000