Zarząd Spółki

 

Marek Szumowicz - Włodarczyk 
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna, 1979-1984 Akademia Rolnicza w Poznaniu. Uczestnik cyklu szkoleń dla kadry menedzerskiej.
Od 1984 r. pracuje w KPPD-Szczecinek SA. W latach 1984-1986 jako starszy mistrz ds. koordynacji produkcji w ZPD w Świerczynie, następnie od 1986 do 1993 r. Zastępca Dyrektora ZPD Świerczyna. W latach 1993 - 2008 Dyrektor ZPD Drawsko Pomorskie. Z dniem 03.06.2008 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu KPPD Szczecinek SA. 

Bożena Czerwińska-Lasak
Wiceprezes - Dyrektor Finansowy

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również na tej uczelni podyplomowe studia menadżerskie MBA. Od 1988 r. zatrudniona w KPPD-Szczecinek S.A. na stanowiskach kolejno: Starszy Referent, Zastępca Kierownika Działu Ekonomicznego, Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, a od 2003 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego.
.

Eliza Stępniewska
Prokurent - Zastępca Dyrektora Technicznego

Absolwentka Technikum Mechanicznego w Szczecinku. W latach 1971 - 1975 zatrudniona w Zakładach Sprzętu Instalacyjnego "Polam" w Szczecinku na stanowisku Młodszego Technologa. Od 1975 r. zatrudniona w KPPD-Szczecinek S.A. kolejno na stanowiskach: Starszego Referenta Działu Inwestycji, Specjalisty Mechanika, Kierownika Sekcji Inwestycji, a od 1999 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Technicznego.

Marek Wiktorko
Prokurent - p.o.  Dyrektora Technicznego

Posiada wykształcenie wyższe techniczne jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Ukończył podyplomowe studia: menedżerskie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Kuźmińskiego w Warszawie oraz w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu . W latach 1982-1984 pracował jako technolog w ZSI „Polam” Szczecinek. W latach 1984-1996 zatrudniony w PPiUR „Barka” Kołobrzeg na stanowiskach: od mistrza ds. wyposażenia do zastępcy dyrektora. Od 1996 r. zatrudniony w KPPD-Szczecinek S.A. W latach 1996-1998 pełnił funkcję dyrektora Oddziału Spółki ZBM „Madrew”. Od  1998 r. zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty ds. inwestycji Spółki. Od 19.04.2017 r. pełni obowiązki Dyrektora Technicznego Spółki.

Grzegorz Mania
Prokurent - Dyrektor Handlowy

Posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna –jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu  W latach 1991-1992 pracował jako technolog w Pilskich Fabrykach Mebli w Trzciance. W latach 1992-1993 zatrudniony jako mistrz wydziału produkcji płyt wiórowych w Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku, a następnie (1993-1995) - kierownik wydziału produkcji paneli. Od 1995 r. zatrudniony w KPPD-Szczecinek S.A. kolejno na stanowiskach: specjalisty technologa, kierownika sekcji sprzedaży, zastępcy dyrektora handlowego Spółki. Od 01.06.2015 r. zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora Handlowego.

Danuta Kotowska
Prokurent - Główna Księgowa

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Organizacja i Zarządzanie (1984-1989). W latach 1999-2000 ukończyła podyplomowe studia rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej, a w latach 2002-2003 podyplomowe studium menadżerskie organizowane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Pracowała jako nauczyciel przedmiotów zawodowych: w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim (1989-1993) i w Zespole Szkół Rolniczych w Słubicach (1993-1996). Od 1997 r. zatrudniona w księgowości KPPD-Szczecinek SA kolejno na stanowiskach: samodzielnej księgowej (1997-1998), specjalisty ds. rachunkowości skonsolidowanej (1998-2005), kierownika działu rachunkowości (2005-2008). Od 10.01.2009 r. zostało jej powierzone stanowisko głównej księgowej Spółki.

 

Andrzej Gruse
Prokurent - Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

Posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1998-1999 ukończył podyplomowe studium w zakresie „Zarządzanie jakością w przemyśle drzewnym”, a następnie w latach 2002-2003 podyplomowe studium menadżerskie organizowane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.Od 1981 r. zatrudniony w KPPD-Szczecinek S.A. kolejno na stanowiskach: stażysty, zastępcy dyrektora ZPD Świerczyna, dyrektora ZPD Świerczyna. Od 01 maja 2018 r. zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju.