Rada Nadzorcza

Skład osobowy

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Michał Raj                                        - Przewodniczący,
 2. Krzysztof Łączkowski                        - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Zenon Wnuk                                    - Sekretarz,
 4. Tomasz Jańczak                               - Członek,
 5. Marek Jarmoliński                            - Członek.

Członkami, którzy spełniają kryteria niezależności wynikające z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) są:

 1. Michał Raj                                       
 2. Krzysztof Łączkowski                     
 3. Zenon Wnuk 
 4. Tomasz Jańczak                              

Ww. osoby spełniają jednocześnie dodatkowe kryteria wynikające z zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Okres kadencji

Zgodnie z art.14 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

Kadencja Rady Nadzorczej bieżącej kadencji upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Komitet Audytu

 1. Michał Raj - Przewodniczący                                    
 2. Marek Jarmoliński                    
 3. Zenon Wnuk 

 

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej                     

 

 

Michał Raj 
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wykształcenie prawnicze ze specjalizacją w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. Od 2001 roku praca w charakterze prawnika w kancelariach prawniczych oraz firmach, gdzie zajmował się kompleksowym doradztwem prawnym i obsługą transakcji kapitałowych. W latach 2003-2006 - aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim. Po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych od grudnia 2006 roku prowadzi indywidualną praktykę radcy prawnego. Od 27.08.2008 r. w KPPD - Szczecinek SA pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

 

Krzysztof Łączkowski 
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wykształcenie wyższe prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał zawód sędziego w wydziałach cywilnych i gospodarczych Sądów Rejonowych w Inowrocławiu, Bydgoszczy i w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku 1994 i obecnie prowadzi Kancelarię Radców Prawnych działającą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Joanna Połetek-Żygas i Krzysztof Łączkowski s.c. z siedzibą w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, także w zakresie korporacyjnym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

 

Zenon Wnuk 
Sekretarz Rady Nadzorczej 
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ogólno-Ekonomiczny. Pracę zawodową rozpoczął w czerwcu 1968r. na stanowisku ekonomisty w Dziale Zbytu i Transportu Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Słupsku, którego był stypendystą. W 1969r. w wyniku fuzji przedsiębiorstw rozpoczął pracę w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, w którym kolejno pracował na stanowiskach: inspektora w Dziale Zbytu, inspektora a następnie kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, kierownika Działu Ekonomicznego, zastępcy głównego księgowego, a od 1983r.- do czasu zakończenia czynnej pracy zawodowej w 2008r. - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa. 
W okresie od 01.06.1995, tj. od czasu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, pełnił w niej - przez kolejne kadencje, aż do czasu przejścia na emeryturę - funkcję członka Zarządu.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

 

Marek Jarmoliński 
Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie wyższe wyższe techniczne w zakresie technologii drewna.  W latach 1972 - 1978 zatrudniony w Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Karlinie na stanowisku Kierownika Wydziału. W latach 1978 -1990 zatrudniony w Słowieńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego "Sławodrzew" na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji i Zbytu. W latach 1990 - 1998 zatrudniony w Spółce "WOODRAM" na stanowisku Dyrektora. Od 1998 r. jest pracownikiem KPPD-Szczecinek S.A.:- do 28.05.2015r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego. Nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej.
 

Tomasz Jańczak 
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomia, Kierunek Ekonomia, specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami produkcyjnymi, handlowymi oraz transportowymi (transport kolejowy oraz samochodowy). Od roku 1993 związany z Grupą Kronospan, w której pełni funkcje zarządcze i nadzorcze, m.in. Członka Zarządu w spółkach Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Kronospan HPL Sp. z o.o. z siedzibami w Mielcu, a także Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibami w Szczecinku. Brał udział, koordynował, bądź kierował wieloma projektami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Grupę Kronospan w Polsce oraz poza granicami kraju, której przykładami mogą być chociażby budowa od podstaw fabryk w Mielcu, czy też obecnie prowadzony projekt budowy fabryki w Strzelcach Opolskich. Jest członkiem Komitetu Sterującego Grupy Kronospan, którego głównymi zadaniami są m.in. standaryzacja procesów kontrolnych w spółkach Kronospan na całym świecie oraz wdrażanie i zmiany w politykach Grupy np. polityce sprzedaży, zakupów, kontrolingu. Od roku 2000 odpowiedzialny jest w ramach Grupy Kronospan w Polsce za współpracę z Lasami Państwowymi oraz za zaopatrzenie w drewno, a od roku 2007 dodatkowo także odpowiada za sferę handlową działalności Grupy w Polsce. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,  o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Aktualizacja na dzień 31.03.2017