Raporty bieżące

W tym miejscu, będziemy zamieszczać raporty jakie Spółka ma obowiązek sporządzać i publikować zgodnie z wymogami informacyjnymi, obowiązującymi spółki publiczne. Wszystkie dokumenty będą przygotowywane w formacie *.pdf. W przypadku problemów z odczytaniem takich plików możesz pobrać program tutaj.

 Raporty Archiwalne

26.10.2018 –20/2018 Wstępne wyniki za trzy kwartały 2018 r.
22.10.2018 – 19/2018 Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
31.07.2018 – 18/2018 Ubezpieczenie majątku Spółki.
20.07.2018 – 17/2018 Wstępny wynik finansowy za I półrocze 2018 r.
26.06.2018 – 16/2018 Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
28.05.2018 – 15/2018 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
28.05.2018 – 14/2018 Informacje dot. Rady Nadzorczej
25.05.2018 – 13/2018 Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
25.05.2018 – 12/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2018 r.
25.05.2018 – 11/2018 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.
23.04.2018 – 10/2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.
23.04.2018 – 9/2018 Ogłoszenie o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2018 r.
23.04.2018 – 8/2018 Wybór biegłego rewidenta na lata 2018-2019.
20.04.2018 – 7/2018 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.
05.04.2018 – 6/2018 Aneks do umowy z biegłym rewidentem.
29.03.2018 – 5/2018 Aneksy do umów kredytowych z Pekao SA.
02.03.2018 – 4/2018 Projekt BIOSTRATEG
05.02.2018 – 3/2018 Wstępne wyniki za 2017 r.
19.01.2018 – 2/2018 Terminy raportów okresowych w 2018 r.
17.01.2018 – 1/2018 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
29.12.2017 – 22/2017 Umowy z Lasami Państwowymi na zakup surowca w 2018 r.
15.12.2017 - 21/2017 Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
20.10.2017 – 20/2017 Wstępny wynik finansowy za trzy kwartały 2017 r.
16.10.2017 – 19/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
05.10.2017 – 18/2017 Kredyt inwestycyjny w banku PKO BP SA.
28.09.2017 – 17/2017 Aneksy do umów kredytowych z bankiem BGŻ Paribas SA.
26.09.2017 – EBI 2/2017 Raport dotyczący zakresu stosowania DPSN GPW 2016
26.09.2017 – EBI 1/2017 Powołanie Komitetu Audytu.
20.07.2017 – 16/2017 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
25.05.2017 – 15/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
25.05.2017 – 14/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2017 r.
25.05.2017 – 13/2017 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.
22.05.2017 – 12/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
22.05.2017 – 11/2017 Kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA.
05.05.2017 - 10_2017_Wybór biegłego rewidenta na lata 2017-2018
28.04.2017 – 9/2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.
28.04.2017 – 8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2017 r.
20.04.2017 – 7/2017 Wstępny wynik finansowy za I kwartał 2017 r.
04.04.2017 – 6/2017 Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2017 r.
16.03.2017 – 5/2017 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
08.02.2017 – 4/2017 Wstępny wynik finansowy za 2016 rok.
19.01.2017 – 3/2017 Terminy raportów okresowych w 2017 r.
05.01.2017 – 2/2017 Aneks do umowy kredytowej z bankiem Pekao SA.
02.01.2017 – 1/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
30.12.2016 – 19/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
30.12.2016 – 18/2016 Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Szczecin
30.12.2016 – 17/2016 Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Piła
30.12.2016 – 16/2016 Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
30.12.2016 – 15/2016 Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Szczecinek
26.10.2016 – 14/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
21.10.2016 – 13/2016 Wstępny wynik finansowy za trzy kwartały 2016 r.
30.09.2016 – 12/2016 Zawiadomienie od Menadile Holdings Co. Limited o nabyciu znacznego pakietu akcji.
30.09.2016 – 11/2016 Zawiadomienie od Kronospan Szczecinek sp. z o.o. o zbyciu znacznego pakietu akcji.
28.09.2016 – 10/2016 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
26.09.2016 – 9/2016 Informacja dotycząca biegłego rewidenta.
26.07.2016 – 8/2016 Wstępny wynik finansowy za I półrocze 2016 r.
30.06.2016 – 7/2016 Umowa ubezpieczenia z TUiR WARTA SA.
14.06.2016 – 6/2016 Nietypowe zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy.
24.05.2016 – 5/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 24.05.2016 r.
24.05.2016 – 4/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.
25.04.2016 – 3/2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.
25.04.2016 – 2/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2016 r.
18.01.2016 – 1/2016 Terminy raportów okresowych w 2016 r.
31.12.2015 - 27/2015 Sprzedaż Punktu Sprzedaży w Szczecinku
30.12.2015 - 26/2015 Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Piła
30.12.2015 - 25/2015 Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Szczecin
30.12.2015 - 24/2015 Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Szczecinek
30.12.2015 - 23/2015 Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA
30.12.2015 – 22/2015 Aneksowanie umów z bankiem Pekao S.A.

30.07.2015 - 21/2015 Umowy kredytowe z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.

30.06.2015 – 20/2015 Umowa ubezpieczenia z WARTA SA.

24.06.2015 – 19/2015 Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.

23.06.2015 – 18/2015 Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. – umowa z RDLP Piła.

18.06.2015 – 17/2015 Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. – umowa z RDLP Szczecin.

18.06.2015 – 16/2015 Zmiana nakładów inwestycyjnych w 2015 r.

10.06.2015 – 15/2015 Funkcje w Radzie Nadzorczej.

03.06.2015 – 14/2015 Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. – umowa z RDLP Szczecinek

01.06.2015 – 13/2015 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

29.05.2015 – 12/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.

29.05.2015 – 11/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 29.05.2015 r.

30.04.2015 – 10/2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.

30.04.2015 – 9/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.05.2015 r.

29.04.2015 – 8/2015 Wybór biegłego rewidenta na lata 2015-2016.

08.04.2015 – 7/2015 Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.

31.03.2015 – 6/2015 Aneksowanie umów z bankiem Pekao SA.

06.02.2015 – 5/2015 Kredyty inwestycyjne w banku BGŻ SA.

19.01.2015 – 4/2015 Terminy raportów okresowych w 2015 r.

15.01.2015 – 3/2015 Zawarcie umowy na linię do manipulacji i sortowania surowca w ZPD Kalisz Pom.

14.01.2015 – 2/2015 Dostawy surowca w I połowie 2015 r. – umowa z RDLP Szczecin

02.01.2015 – 1/2015 Aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.

31.12.2014 – 20/2014 Dostawy surowca w I połowie 2015 r. – umowy z RDLP Szczecinek i RDLP Piła.

17.12.2014 – 19/2014 Dostawy surowca w 2015 r. – umowy z RDLP Piła i RDLP Szczecin.

15.12.2014 – 18/2014 Dostawy surowca w 2015 r. – umowa z RDLP Szczecinek.

29.09.2014 – 17/2014 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.

18.09.2014 – 16/2014 Kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA.

20.08.2014 – 15/2014 Wykreślenie Oddziału KPPD-Szczecinek SA Skład Fabryczny nr 1 w Szczecinku z KRS.

01.08.2014 - 14/2014 Likwidacja Oddziału KPPD-Szczecinek S.A. Skład Fabyczny nr 1 w Szczecinku

07.07.2014 – 13/2014 Umowa ubezpieczenia z WARTA SA.

02.07.2014 – 12/2014 Dostawy surowca w II półroczu 2014 r. – umowa z RDLP Szczecin

27.06.2014 – 11/2014 Dostawy surowca w II półroczu 2014 r.

18.06.2014 – 10/2014 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z bankami Pekao SA i PKO BP SA.

02.06.2014 – 9/2014 Odbiór techniczny nowego tartaku w ZPD Kalisz Pom.

30.04.2014 – 8/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dn. 30.05.2014 r.

30.05.2014 – 7/2014 Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.

30.04.2014 – 6/2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.

30.04.2014 – 5/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30.05.2014 r.

29.04.2014 – 4/2014 Zawiadomienia prokurenta Spółki o transakcjach nabycia i zbycia akcji KPPD-Szczecinek SA.

23.04.2014 - 3/2014 Rozpoczęcie procedury likwidacji oddziału KPPD-Szczecinek S.A. Skład Fabryczny w Szczecinku.

28.03.2014 – 2/2014 Podpisanie aneksów do umów z bankiem Pekao SA.

15.01.2014 – 1/2014 Terminy raportów okresowych w 2014 r.

23.12.2013 – 25/2013 Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.

20.12.2013 – 24/2013 Spłata kredytu w PKO BP.

17.12.2013 – 23/2013 Dostawy surowca w 2014 r. – umowa z RDLP Szczecinek.

16.12.2013 – 22/2013 Dostawy surowca w 2014 r. – umowy z RDLP Szczecin i Piła.

23.09.2013 – 21/2013 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.

01.07.2013 – 20/2013 Umowa ubezpieczenia z PZU SA.

28.06.2013 – 19/2013 Inwestycja w Kaliszu Pomorskim.

21.06.2013 – 18/2013 Zawiadomienie TLH Verwaltungs – u.Beteiligungs Ges.m.b.H o nabyciu znacznego pakietu akcji.

21.06.2013 – 17/2013 Zawiadomienie TLH Polska Sp. z o.o. o zbyciu znacznego pakietu akcji.

21.06.2013 – 16/2013 Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.

20.06.2013 – 15/2013 Dostawy surowca w II półroczu 2013 r.

24.05.2013 – 14/2013 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję.

24.05.2013 – 13/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dn. 24.05.2013 r.

24.05.2013 – 12/2013 Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r.

16.04.2013 – 11/2013 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r.

26.04.2013 – 10/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2013 r.

16.04.2013 – 9/2013 Umowa e-financing z Pekao SA.

16.04.2013 – 8/2013 Wybór biegłego rewidenta na lata 2013-2014.

02.04.2013 – 7/2013 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA

27.03.2013 – 6/2013 Zawiadomienia prokurenta Spółki o transakcjach nabycia i zbycia akcji KPPD-Szczecinek SA.

27.03.2013 – 5/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

11.02.2013 – 4/2013 Umowy zakupu surowca na I półrocze 2013 r.

18.01.2013 – 3/2013 Terminy raportów okresowych w 2013 r.

14.01.2013 – 2/2013 Dostawy surowca w 2013 r. – umowa z RDLP Piła.

08.01.2013 – 1/2013 Dostawy surowca w 2013 r. – umowa z RDLP Szczecin.

28.12.2012 - 38/2012 Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA

28.12.2012 - 37/2012 Dostawy surowca w 2013 r. - umowa z RDLP Szczecinek

11.12.2012 – 36/2012 Inwestycja w Kaliszu Pom. – umowa na wykonanie układu sterowania maszynami.

07.12.2012 – 35/2012 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

13.11.2012 – 34/2012 Porozumienie z firmą Scantec Industrieanlagen GmbH.

24.09.2012 – 33/2012 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.

23.07.2012 – 32/2012 Dostawy surowca w II połowie 2012 r. – umowy z RDLP Piła.

18.07.2012 – 31/2012 Umowa ubezpieczenia z STU Ergo Hestia SA.

11.07.2012 – 30/2012 Dostawy surowca w II połowie 2012 r. - umowy z RDLP Szczecin.

10.07.2012 – 29/2012 Dostawy surowca w II połowie 2012 r. – umowa z RDLP Szczecinek.

03.07.2012 – 28/2012 Aneks do umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA.

14.06.2012 – 27/2012 Dostawy surowca w II połowie 2012 r. – umowa z RDLP Szczecinek.

13.06.2012 – 26/2012 Wykreślenie ZBM Madrew z KRS.

12.06.2012 – 25/2012 Funkcje w Radzie Nadzorczej.

04.06.2012 – 24/2012 Likwidacja ZBM Madrew w Szczecinku.

31.05.2012 – 23/2012 Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

31.05.2012 – 22/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dn. 31.05.2012 r.

31.05.2012 – 21/2012 Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 31.05.2012 r.

31.05.2012 – 20/2012 Aneks do umowy o kredyt obrotowy z bankiem BGŻ.

29.05.2012 – 19/2012 Pożar w ZPD Świerczyna.

10.05.2012 - 18/2012 Zmiana treści projektu uchwały nr 02/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. w związku zezmianą porządku obrad.

08.05.2012 – 17/2012 Wybór biegłego rewidenta.

08.05.2012 – 16/2012 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. na wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

27.04.2012 – 15/2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r.

27.04.2012 – 14/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r.

26.04.2012 – 13/2012 Zmiana zabezpieczeń do umowy o kredyt inwestycyjny z bankiem Pekao SA.

25.04.2012 – 12/2012 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.

10.04.2012 – 11/2012 Inwestycja w Kaliszu Pom. – umowa na montaż sortowni.

03.04.2012 – 10/2012 Zawiadomienia od TLH Austria i od TLH Polska o nabyciu akcji.

30.03.2012 – 9/2012 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.

28.03.2012 – 8/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.

26.03.2012 – 7/2012 Sprzedaż ZBM MADREW w Szczecinku.

03.02.2012 - 6/2012 Odpowiedź KPPD na roszczenia Scantec Industrieanlagen GmbH.

20.12.2012 - 5/2012 Umowa o kredyt obrotowy z bankiem BGŻ SA.

18.01.2012 - 4/2012 Terminy raportów okresowych w 2012 r.

18.01.2012 - 3/2012 Dostawy surowca w I połowie 2012 r. - umowa z RDLP Piła.

12.01.2012 – 2/2012 Inwestycja w Kaliszu Pomorskim – umowa na wykonanie linii tartacznej.

12.01.2012 – 1/2012 Dostawy surowca w I połowie 2012 r. – umowa z RDLP Szczecin.

27.12.2011 - 37/2011 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

20.12.2011 - 36/2011 Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

05.12.2011 – 35/2011 Roszczenia firmy Scantec Industrieanlagen GmbH.

24.11.2011 - 34/2011 Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA

22.11.2011 - 33/2011 Dostawy surowca w I połowie 2012 r. - umowa z RDLP Szczecinek .

14.11.2011 - 32/2011 Informacja dotycząca inwestycji w Kaliszu Pomorskim.

12.09.2011 - 31/2011 Zmiana banku kredytującego

07.09.2011 - 30/2011 Wypowiedzenie umowy z firmą Scantec

29.07.2011 - 29/2011 Zawiadomienie TLH o nabyciu akcji KPPD

22.07.2011 - 28/2011 Zawiadomienie TLH o nabyciu akcji KPPD

19.07.2011 - 27/2011 Informacja prokurenta o dokonaniu transakcji akcjami Spółki.

12.07.2011 - 26/2011 Umowa ubezpieczenia z PTU SA.

27.06.2011 - 25/2011 Odnowienie kredytu z bankiem PKO BP SA.

21.06.2011 - 24/2011 Dostawy surowca w II półroczu 2011 r. - zakończenie zawierania umów.

14.06.2011 - 23/2011 Dostawy surowca w II półroczu 2011 r.

31.05.2011 - 22/2011 Wybór biegłego rewidenta.

31.05.2011 - 21/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dn. 31.05.2011 r.

31.05.2011 - 20/2011 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r.

13.05.2011 - 19/2011 Dostawy surowca w II półroczu 2011 r.

06.05.2011 - 18/2011 Informacja od spółek Kalina Sp. z o.o. I Drzewiarze Sp. k. oraz Kalina Sp. z o.o. Wspólnicy Sp. k.

05.05.2011 - 17/2011 Zawiadomienie od Drembo Sp. z o.o.

04.05.2011 - 16/2011 Ubezpieczenie majątku Spółki.

29.04.2011 - 15/2011 Sprzedaż nieruchomości w Szczecinku.

29.04.2011 - 14/2011 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r.

29.04.2011 - 13/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r.

13.04.2011 - 12/2011 Zakup nieruchomości w Kaliszu Pomorskim.

11.04.2011 - 11/2011 Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.

30.03.2011 - 10/2011 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.

29.03.2011 - 9/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

17.03.2011 - 8/2011 Rozpoczęcie budowy nowego tartaku w Kaliszu Pomorskim.

17.02.2011 - 7/2011 Wyrok sądu apelacyjnego w sprawie z powództwa Jupiter NFI SA.

31.01.2011 - 6/2011 Aneks do umowy na zakup urządzeń do tartaku w Kaliszu Pom.

21.01.2011 - 5/2011 Terminy raportów okresowych w 2011 r.

19.01.2011 - 4/2011 Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Piła.

18.01.2011 - 3/2011 Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowy kredytowe z bankiem PKO BP SA zabezpieczone hipotekami.

18.01.2011 - 2/2011 Realizacja inwestycji w Kaliszu Pomorskim.

03.01.2011 - 1/2011 Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Szczecin.

22.12.2010 - 24/2010 Przedłużenie gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.

21.12.2010 - 23/2010 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA.

15.12.2010 - 22/2010 K Korekta raportu bieżącego nr 22/2010.

14.12.2010 - 22/2010 Dostawy surowca w I połowie 2010 r. - umowa z RDLP Szczecinek.

23.11.2010 - 21/2010 Dostawy surowca w I półroczu 2011 r. - umowy z RDLP Szczecinek.

01.10.2010 - 20/2010 Aneks do umowy kredytowej z BZWBK SA.

20.09.2010 - 19/2010 Tekst jednolity Statutu Spółki.

27.08.2010 - 18/2010 Inwestycja w Kaliszu Pomorskim - pozwolenie na budowę.

16.07.2010 - 17/2010 Dostawy surowca w II połowie 2010 r. - umowa z RDLP Piła

28.06.2010 - 16/2010Informacja dotycząca kredytu w banku PKO BP S.A.

16.06.2010 - 15/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dn. 15.06.2010 r.

16.06.2010 - 14/2010 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r.

04.06.2010 - 13/2010 Wycena kontraktów terminowych.

28.05.2010 - 12/2010 Wybór biegłego rewidenta.

20.05.2010 - 11/2010 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r

20.05.2010 - 10/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r.

12.05.2010 - 9/2010 Dostawy surowca w II połowie 2010 r. - umowa z RDLP Szczecinek

22.04.2010 - 8/2010 Zmiana adresu Spółki

16.04.2010 - 7/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

09.04.2010 - 6/2010 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego 2009.

02.04.2010 - 5/2010 Korekta raportu za IV kwartał 2009 r.

01.04.2010 - 4/2010 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA

16.03.2010 - 3/2010 Postanowienie Sądu Najwyższego o przyjęciu skargi kasacyjnej.

12.01.2010 - 2/2010 Terminy raportów okresowych w 2010 r.

04.01.2010 - 1/2010 Gwarancja bankowa Pekao SA zabezpieczona hipotekami.

21.12.2009 - 49/2009 Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA.

21.12.2009 - 48/2009 Dostawy surowca w I połowie 2010 r. - umowa z RDLP Piła.

07.12.2009 - 47/2009 Dostawy surowca w I połowie 2010 r. - umowa z RDLP Szczecin.

04.12.2009 - 46/2009 Dostawy surowca w I połowie 2010 r. - umowa z RDLP Szczecinek.

04.11.2009 - 45/2009 Nowa siedziba biura Spółki.

27.10.2009 - 44/2009 Rozliczenie transakcji forward z 2008 r.

01.10.2009 - 43/2009 Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK SA.

01.10.2009 - 42/2009. Tekst jednolity Statutu Spółki.

22.09.2009 - 41/2009 Ustanowienie zabezpieczenia do kredytu inwestycyjnego w Pekao SA.

02.09.2009 - 40/2009 Inwestycja w Kaliszu Pomorskim.

25.08.2009 - 39/2009 Informacja dotycząca biegłego rewidenta.

18.08.2009 - 38/2009 Zmiana zabezpieczenia do gwarancji na rzecz RDLP Szczecinek.

10.08.2009 - 37/2009 Zakupy surowca w II półroczu 2009 r.

17.07.2009 - 36/2009 Wpływ kontraktów terminowych na wynik w I półroczu 2009 r.

02.07.2009 - 35/2009 Funkcje w Radzie Nadzorczej.

23.06.2009 - 34/2009 Informacja dotycząca kredytu w banku PKO BP SA.

10.06.2009 - 33/2009 ZWZA w dn. 10.06.2009 r. -zmiany w Radzie Nadzorczej, życiorysy.

10.06.2009 - 32/2009 ZWZA w dn. 10.06.2009 r. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

10.06.2009 - 31/2009 ZWZA w dn. 10.06.2009 r. - podjęte uchwały.

10.06.2009 - 30/2009 Skarga kasacyjna w sprawie z powództwa Jupiter NFI SA.

04.06.2009 - 29/2009 KPPD wraca do notowań ciągłych.

02.06.2009 - 28/2009 Wybór biegłego rewidenta.

27.05.2009 - 27/2009 ZWZA w dn. 10.06.2009 r. - projekty uchwał.

19.05.2009 - 26/2009 ZWZA w dn.10.06.2009 r. - zwołanie i porządek obrad.

20.04.2009 - 25/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.

20.04.2009 - 24/2009 Transakcja pakietowa na akcjach KPPD.

17.04.2009 - 23/2009. Poprawka do pisma Prezesa w SA-R 2008.

09.04.2009 - 22/2009 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego 2008.

09.04.2009 - 21/2009 Aneks do kredytu inwestycyjnego z Pekao SA.

03.04.2009 - 20/2009 Zmiana formuły wyceny instrumentów finansowych.

01.04.2009 - 19/2009 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.

27.03.2009 - 18/2009 Umowy dostaw surowca drzewnego z RDLP Piła i Szczecinek.

26.03.2009 - 17/2009 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Jupiter NFI SA.

20.03.2009 - 16/2009 Wstrzymanie produkcji w ZBM Madrew

17.03.2009 - 15/2009 Zawiadomienie TLH o nabyciu akcji KPPD

13.03.2009 - 14/2009 Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

03.03.2009 - 13/2009 Akcje KPPD w Strefie Niższej Płynności

16.02.2009 - 12/2009 Apelacja Jupiter NFI SA

23.01.2009 - 11/2009 Umowa z RDLP Szczecinek o wartości 4.990 tys. zł.

22.01.2009 - 10/2009 Terminy raportów okresowych w 2009 r.

22.01.2009 - 9/2009 Przedłużenie gwarancji bankowej na rzecz RDLP Szczecin.

16.01.2009 - 8/2009 Umowa zakupu surowca z RDLP Szczecin w 2009 r.

12.01.2009 - 7/2009 Przedłużenie umów gwarancji z bankiem Pekao SA.

09.01.2009 - 6/2009 Informacja o niestosowaniu zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

07.01.2008 - 5/2009 Umowa zakupu surowca z RDLP Piła w 2009 r.

02.01.2009 - 4/2009 Wpływ instrumentów finansowych na wynik Spółki.

02.01.2009 - 3/2009 Udzielenie prokury.

02.01.2009 - 2/2009 Wyrok sądu w sprawie z powództwa Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

02.01.2009 - 1/2009 Umowa zakupu surowca z RDLP Szczecinek na 2009 r.

16.12.2008 - 61/2008 powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

28.11.2008 - 60/2008 Korekta prognozy na 2008 r.

25.11.2008 - 59/2008 Raport biegłego rewidenta do SA-P 2008.

22.10.2008 - 58/2008 Tekst jednolity Statutu Spółki.

22.10.2008 - 57/2008 Rezygnacja Wiceprezesa Spółki.

10.10.2008 - 56/2008 Aneks do umowy sprzedaży drewna z RDLP w Pile.

07.10.2008 - 55/2008 Aneks do umowy sprzedaży drewna z RDLP w Szczecinie

02.10.2008 - 54/2008 Aneks do umowy sprzedaży drewna z RDLP w Szczecinku.

01.10.2008 - 53/2008 Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZA.

01.10.2008 - 52/2008 Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności.

03.09.2008 - 51/2880 Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK SA

27.08.2008 - 50/2008 NWZA w dn.27.08.2008 r.- wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

27.08.2008 - 49/2008 NWZA w dn.27.08.2008 r.- zmiany w Radzie Nadzorczej - życiorysy

27.08.2008 - 48/2008 NWZA w dn.27.08.2008 r.-podjęte uchwały, sprzeciw do uchwały

13.08.2008 - 47/2008 Projekty uchwał na WZA w dn. 27.08.2008 r.

07.08.2008 - 46/2008 Korekta prognozy na 2008 r.

01.08.2008 - 45/2008 Renegocjacja cen na surowiec drzewny z RDLP Szczecin

29.07.2008 - 44/2008 Umowa kredytu inwestycyjnego z Pekao SA.

25.07.2008 - 43/2008 Zawarcie umowy na zakup linii do przerobu drewna tartacznego

16.07.2008 - 42/2008 Wniesienie przez Kronospan powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał WZA.

15.07.2008 - 41/2008 Renegocjacja cen na surowiec drzewny.

14.07.2008 - 40/2008 Zwołanie i porządek obrad NWZA w dn. 27.08.2008 r.

14.07.2008 - 39/2008 Protest przemysłu drzewnego.

02.07.2008 - 38/2008 Wniosek o zwołanie NWZA.

26.06.2008 - 37/2008 Umowa kredytowa z bankiem PKO BP SA

03.06.2008 - 36/2008 Wypłata dywidendy za 2007 r.

03.06.2008 - 35/2008 WZA w dn.03.06.2008 r. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

03.06.2008 - 34/2008 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

03.06.2008 - 33/2008 WZA w dn.03.06.2008 r. - podjęte uchwały, sprzeciwy do uchwał, zmiany w porzadku obra

03.06.2008 - 32/2008 Zmiany w Radzie Nadzorczej - życiorys

03.06.2008 - 31/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

02.06.2008 - 30/2008 Zmiana cen na surowiec drzewny

27.05.2008 - 29/2008 Umorzenie postępowania sądowego w sprawie z powództwa Drembo przeciwko Kronospan i KPPD.

27.05.2008 - 28/2008 Wybór biegłego rewidenta

20.05.2008 - 27/2008 Informacja dotycząca prezesa KPPD

20.05.2008 - 26/2008 Projekty uchwał na walne zgromadzenie w dn. 03.06.2008 r.

20.05.2008 - 25/2008 Dywidenda za 2007 r. - proponowane terminy

19.05.2008 - 24/2008 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie Octava NFI SA vs. Drembo Sp. z o.o.

13.05.2008 - 23/2008 Wycofanie pozwu przez Drembo Sp. z o.o.

09.05.2008 - 22/2008 Zwołanie i porządek obrad ZWZ w dn. 03.06.2008 r.

29.04.2008 - 21/2008 Nabycie znacznego pakietu akcji przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

25.04.2008 - 20/2008 Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2008 r.

11.04.2008 - 19/2008 Wpis sądowy do rejestru zastawów

11.04.2008 - 18/2008 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2007 r.

07.04.2008 - 17/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

27.03.2008 - 16/2008 Zawiadomienie Drembo Sp. z o.o. o zbyciu pakietu akcji

27.03.2008 - 15/2008 Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA

21.03.2008 - 14/2008 Otrzymanie z sądu pozwu Drembo przeciwko Kronospan i KPPD

10.03.2008 - 13/2008 Ład korporacyjny - raport za 2007 rok

06.03.2008 - 12/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego 2007

29.02.2008 - 11/2008 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej Drembo

05.02.2008 - 10/2008 Wpis sądowy do rejestru zastawów

22.01.2008 - 9/2008 Gwarancja bankowa ZBM Madrew

22.01.2008 - 8/2008 Ustanowienie zastawu rejestrowego

17.01.2008 - 7/2008 Informacja członka Rady Nadzorczej o dokonaniu transakcji w roku 2007.

15.01.2008 - 6/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.

15.01.2008 - 5/2008 Terminy raportów okresowych w 2008 r.

09.01.2008 - 4/2008 Drembo zwiększa udział w KPPD

08.01.2008 - 3/2008 Trzecia umowa gwarancji bankowej z Pekao SA

07.01.2008 - 2/2008 Druga umowa gwarancji bankowej z Pekao SA

03.01.2008 - 1/2008 Dostawy surowca w 2008 r. - umowa z RDLP w Pile