Prospekty emisyjne

Memorandum

UWAGA MATERIAŁ ARCHIWALNY

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Memorandum, przygotowanym w związku ze zmianą rynku notowań akcji z CeTO na GPW.Material sporządzony został według stanu na dzień 21.09.2007 r. i był aktualny do 17.10.2007 r.