Akcjonariusze

AKCJONARIAT (stan na dzień 14.11.2017 r.)

 

 

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

1

Menadile Holdings Co. Limited

352 241

21,71

2

TARKO sp. z o.o.

351 213

21,65

3

TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmbH

270 884

16,70

4

DREMBO sp. z o.o.

223 054

13,75

5

Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.

146 694

9,04

6

Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.

93 704

5,78

7

Pozostali

184 610

11,37

 

RAZEM

1 622 400

100%

Kapitał zakładowy Spółki składa sie z 1 622 400 szt akcji, w tym:

- 1 014 000 szt serii A

- 608 400 szt serii B

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 3,14 zł każda.

 

Spółka nie emitowała akcji uprzywilejowanych.